Điều Kiện Giao Dịch Chung

ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRUY CẬP WEBSITE:  Duocphamotc.com ( Dược Phẩm OTC)

Hướng dẫn sử dụng Website và/ hoặc Dịch Vụ

  • Dược Phẩm OTC cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Website để mua sắm trên Website theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.
  • Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Website, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do Dược Phẩm OTC ban hành vào từng thời điểm. Dược Phẩm OTC có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Website.

Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

  1. a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Website hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Website hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải qua Website hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Website hoặc Dịch Vụ của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách thức nào mà bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi rút, các yếu tố gây hỏng hóc, mã độc hại hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Website hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác hoặc Website hoặc Dịch Vụ; và

(g) sử dụng Website hoặc Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet nào và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng.

Tính Sẵn Có Của Website và Dịch Vụ

Dược Phẩm OTC có thể, tùy từng thời điểm và không cần đưa ra bất kỳ lý do nào hoặc đưa ra thông báo trước, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Website hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào và sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ hoạt động nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ này có thể ngăn cản bạn truy cập vào Website hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

Khả năng Tương Thích trên Website

Các phiên bản định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần cứng hoặc chế độ cài đặt không tương thích với Website. Mặc dù Dược Phẩm OTC liên tục phát triển Website trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào Website, nhưng Dược Phẩm OTC không đảm bảo khả năng tương thích của các thiết bị di động chuyên biệt hoặc phần cứng chuyên biệt khác trên Website.

Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

Dược Phẩm OTC bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Website và / hoặc Dịch Vụ. Dược Phẩm OTC có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà Dược Phẩm OTC cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người Sử Dụng nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của Dược Phẩm OTC) đối với Website và / hoặc Dịch Vụ;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Dược Phẩm OTC có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng; và / hoặc;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Website vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của Dược Phẩm OTC theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và / hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu Dược Phẩm OTC có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và / hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

Các thông tin trên website Duocphamotc.com mang mục đích tham khảo, Quý Khách Hàng vui lòng không tự ý áp dụng theo khi không có sự chỉ dẫn thêm của bác sĩ chuyên môn.
Cảm ơn Quý Khách Hàng đã ghé thăm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status